Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 24 Tháng 8 2022 18:08

Tỉnh thức chờ Chúa

  TUNH3 THỨC CHỜ CHÚA
  Thánh lễ tạ ơn 25 năm tu dòng của nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Vân, dòng thánh Phaolô thành Chartres.
Thứ tư, 24 Tháng 8 2022 08:07

Nẻo đường của những khát khao

  NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KHÁT KHAO
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 21 Mùa Thường Niên