Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 07 Tháng 11 2023 17:18

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ -Bài 28: Bắt Tréo hay Bắt Chéo

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Bắt Tréo hay Bắt Chéo

1. Bắt tréo:

tréo” (động từ): (chân, tay) ở tư thế cái nọ vắt lên cái kia.
“Bắt tréo”: gác cái nọ gác lên cái kia theo hình chữ X.

Thí dụ:

– Hai tay bắt tréo trước ngực.

– Nằm bắt tréo hai chân.

– “Bây giờ anh đang ngồi bắt tréo kheo, hất hàm lên, nghênh trời” (Nam Cao).

2. Bắt chéo:

+ “chéo” (tính từ): thường dùng sau động từ. Thành hình một đường xiên.
Thí dụ:

– Cắt chéo tờ giấy.

+ “chéo” (động từ): Thành hình những đường xiên cắt nhau.
Thí dụ:

– Đường đi lối lại chéo nhau như mắc cửi.

“Bắt chéo” không có trong tiếng Việt.

Như vậy, “Bắt tréo” mới là từ đúng.
https://gpcantho.com/moi-tuan-mot-tu-ngu-bat-treo-hay-bat-cheo/

Read 61 times Last modified on Thứ năm, 09 Tháng 11 2023 06:54