Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 20 Tháng 11 2023 09:26

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ-Bài 29 : Câu Chuyện Hay Câu Truyện

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Câu Chuyện Hay Câu Truyện

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Câu Chuyện Hay Câu Truyện

 

1. Chuyện:

Danh từ: chỉ sự việc được kể lại.

Thí dụ: Chuyện đời xưa.

2. Truyện:

Danh từ: chỉ tác phẩm văn học miêu tả tính cách nhân vật và diễn biến sự kiện thông qua lời kể của nhà văn.

Thí dụ: Truyện Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà
.
Kết luận: “Chuyện” là những gì được kể bằng miệng, thuật lại một nội dung nào đó.

Thí dụ: Câu chuyện thương tâm.

Còn “Truyện” là những gì được viết ra, trong một tác phẩm, mang tính hệ thống.

Thí dụ: Truyện cổ tích, Truyện ngắn, Truyện dài.

Như vậy, “Câu chuyện” mới là từ đúng.
https://gpcantho.com/moi-tuan-mot-tu-ngu-cau-chuyen-hay-cau-truyen/

Read 333 times Last modified on Thứ ba, 21 Tháng 11 2023 07:56