Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

  Vì xưa ta đói (26.11.2017 – Chúa nhật 34 Thường niên – Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, năm A)
  Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 34 Mùa Thường Niên Năm A- ĐỨC GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ
Published inLời Chúa Năm A
  Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 33 Mùa Thường Niên Năm A
Published inLời Chúa Năm A
  Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 32 Mùa Thường Niên Năm A
Published inLời Chúa Năm A
  Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 31 Mùa Thường Niên Năm A
Published inLời Chúa Năm A
  Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 30 Mùa Thường Niên Năm A
Published inLời Chúa Năm A
  Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 29 Mùa Thường Niên Năm A
Published inLời Chúa Năm A
  Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 26 Mùa Thường Niên Năm A
Published inLời Chúa Năm A
  Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 25 Mùa Thường Niên Năm A
Published inLời Chúa Năm A
  Hết lòng tha thứ (17.9.2017 – Chúa nhật 24 Thường niên A)
Trang 1 / 8