Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Ban Biên Tập

Ban Biên Tập

 Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ
Thứ bảy, 25 Tháng 3 2023 06:35

Hãy ra khỏi mồ

  “HÃY RA KHỎI MỒ!” | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm A
  “XIN CỨ LÀM CHO TÔI NHƯ LỜI SỨ THẦN TRUYỀN” | Suy Niệm Tin Mừng Lễ Truyền Tin, Năm A
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 5 Mùa Phục Sinh
Thứ bảy, 25 Tháng 3 2023 06:21

Thuộc về Đấng Toàn Năng

  THUỘC VỀ ĐẤNG TOÀN NĂNG
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay
Thứ sáu, 24 Tháng 3 2023 06:32

Không ai có thể thờ ơ quá lâu

  KHÔNG AI CÓ THỂ THỜ Ơ QUÁ LÂU
Thứ năm, 23 Tháng 3 2023 16:23

Làm sao để trường sinh

  Làm sao để trường sinh-Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm A
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm A
Thứ năm, 23 Tháng 3 2023 15:59

Hoàng Công Nga-Những Thi Phẩm Mủa Chay 2

  HoHoàng Công Nga-Những Thi Phẩm Mủa Chay 2
Trang 1 / 1566