Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

  Cửa hẹp (25.8.2019 – Chúa Nhật 21 TN, Năm C)
  Chủ về ( Chúa nhật tuần 19 mùa Thường niên năm C)
Hãy xin thì sẽ được (28.7.2019 – Chúa Nhật 17 TN, Năm C)
  Muối cho đời (11.6.2019 – Thứ Ba tuần 10 Thường Niên - Thánh Barnaba Tông đồ)
  Hãy nhận lấy Thánh Thần (09.6.2019 – Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống)
  Đến và ở lại (26.5.2019 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh)
  Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ ( Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh)
  Khuôn mặt Ngài biến đổi Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm C)
  Đấng Thánh của Thiên Chúa ( Thứ Ba Tuần 1 TN)
  Hãy dọn đường cho Chúa (Chúa nhật tuần 2 Mùa Vọng, Năm C)
Trang 1 / 44