Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

  Giáo Xứ Thổ Hoàng- Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Kim Khánh Hôn Phối
  Thánh lễ Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng và Mừng Thượng Thọ
    Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Giuse Trần Thế Thành
  Giáo xứ Thổ Hoàng- Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh lễ cầu cho các thai nhi
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh lễ cầu cho các Các Giám mục và Linh mục trong giáo phận đã qua đời.
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
  Hội Đồng Hương Thổ Hoàng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Louis Nguyễn Văn Hạnh,OP
  Giáo xứ Thổ Hoàng Thánh Lễ Rửa Tội Dự Tòng
Trang 1 / 8