Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 14 Tháng 6 2021 06:40

Giấc mộng tháng tư về

  Tháng tư về anh vác nặng bờ vai Những ước mơ trong nắng hạ mưa đầy Tình kết nụ yêu thương vừa nhìn thấy Miệng em cười hạnh phúc sáng long lanh 
Published inThơ
  TÒA GIẢNG THỜI HIỆN ĐẠI : BÀN ĐỂ TRỨNG, BÀN ĐỂ BÁNH MÌ ...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 11 Mùa Thường Niên
Chủ nhật, 13 Tháng 6 2021 12:36

Được gọi để nên cao cả

   ĐƯỢC GỌI ĐỂ NÊN CAO CẢ
Chủ nhật, 13 Tháng 6 2021 10:15

Luật Tình Yêu

  Luật Tình Yêu
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần 11 MÙa Thường Niên