Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Hiệp thông (275)

  Cáo Phó: Ông PHÊ-RÔ Nguyễn Đình Mai đã an nghỉ trong Chúa
  CÁO PHÓ: Linh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh, SVD Đã an nghỉ trong Chúa
  CÁO PHÓ Lm. ĐA MINH VŨ ĐỨC HẬU đã an nghỉ trong Chúa
  CÁO PHÓ: Ông Cố GB. NGUYỄN KIM TOÀN, thân phụ cuả cha GB.NGUYỄN KIM HƯỚNG  đã an nghỉ trong Chúa
  Cáo Phó: Ông GB Nguyễn Phúc Hưng đã an nghỉ trong Chúa
Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 15:33

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
  CÁO PHÓ: Ông Cố GIUSE TRẦN HỮU MINH, Thân phụ của cha Giuse Trần Hữu Hoan CSSR đã an nghỉ trong Chúa
  BIỆT XUÂN (R.I.P. – tiễn thi sĩ Đức ông G.B. Xuân Ly Băng, 1926–2017)
Thứ bảy, 17 Tháng 6 2017 20:32

Tin Buồn

Posted by
   " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ sáu, 16 Tháng 6 2017 07:26

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)