Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Hiệp thông (275)

Chủ nhật, 05 Tháng 3 2017 11:07

Tin Buồn

Posted by
   " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ bảy, 04 Tháng 3 2017 10:00

Tin Buồn

Posted by
   " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 10:51

Tin Buồn

Posted by
  " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
  Cáo phó: Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã được về cùng Chúa
Thứ bảy, 14 Tháng 1 2017 07:54

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ năm, 12 Tháng 1 2017 07:25

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ tư, 11 Tháng 1 2017 19:03

Tin Buồn

Posted by
  " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)
  Chương trình Tang lễ Cha Phêrô Trương Văn Khoa tại Mỹ
Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 06:56

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)
Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 06:33

Chúc Mừng Lễ Thành Hôn

Posted by
  "Sự gì Thiên Chúa Kết hợp loài người không được phân ly" (MT 19,6)