Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 16 Tháng 2 2024 08:09

Các Bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Các Bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B

TẢI PDF

 

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY B

Lời Chúa: St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15

MỤC LỤC

1.      Vào hoang địa. 5

2.      Hãy hối cải 8

3.      Vào hoang địa. 12

4.      “Tội lỗi và tình thương”. 16

5.      Nơi hoang địa - ĐGM. Arthur Tonne. 19

6.      Chúa Nhật I Mùa Chay. 21

7.      Sám hối và tin vào Tin Mừng. 26

8.      Chúa Giêsu chịu satan cám dỗ. 29

9.      Chiến đấu để khỏi sa cơn cám dỗ. 34

10.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 37

11.   Canh tân đời sống. 41

12.   Cải thiện. 43

13.   Nơi hoang dã. 45

14.   Chiến thắng lòng tham.. 47

15.   Sự cám dỗ. 50

16.   Sống hai mặt 53

17.   Say nắng trong tình yêu. 56

18.   Ba cạm bẫy của ma quỷ. 59

19.   Cạm bẫy. 62

20.   Sám hối thì được cứu rỗi 64

21.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 69

22.   Hãy sám hối 72

23.   Tái sinh. 76

24.   Đức Giêsu chịu Xatan cám dỗ. 79

25.   Chay tịnh và cầu nguyện. 82

26.   Lòng thương cảm sâu xa. 86

27.   Hàng ngày vào hoang địa. 89

28.   Thần lành, thần dữ. 91

29.   Ăn chay. 94

30.   Chiến đấu!. 96

31.   Thách đấu. 99

32.   Cám dỗ trong hoang địa. 102

33.   Đức Giêsu trong hoang địa. 105

34.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 112

35.   Cám dỗ. 114

36.   Mùa Chay: Hãy sám hối 117

37.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 138

38.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 141

39.   Sống là chiến đấu. 144

40.   Chúa Nhật I Mùa Chay. 148

41.   Chúa Nhật I Mùa Chay. 151

42.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 156

43.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 160

44.   Tin là chấp nhận đường thập giá. 163

45.   Những cám dỗ của Mùa Chay. 165

46.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 167

47.   Sức mạnh để chiến thắng cám dỗ. 176

48.   Cám dỗ thời nay. 182

49.   Chiến thắng cám dỗ với Chúa Giêsu. 186

50.   Chúa Nhật I Mùa Chay. 189

51.   Cám dỗ. 199

52.   Hoang địa. 201

53.   Cuộc chiến. 203

54.   Dã thú. 205

55.   Cám dỗ. 211

56.   Đứa con của kẻ vô thần. 214

57.   Suy niệm của JKN.. 217

58.   Sống với chính mình. 223

59.   Hãy cải thiện và hãy tin. 226

60.   Yếu tố con người 230

61.   Chiến thắng cám dỗ. 232

62.   Chúa Nhật I Mùa Chay. 236

63.   Ngoại trừ tội lỗi 240

64.   Bị cám dỗ bởi việc lành. 242

65.   Tái tạo cuộc sống. 245

66.   Câu chuyện hồng thủy. 248

67.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 251

68.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 255

69.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 266

70.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 273

71.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 278

72.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 283

73.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 290

74.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 293

75.   Cám dỗ và thử thách. 296

76.   Sống là chiến đấu. 300

77.   Người ở trong hoang địa. 304

78.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 306

79.   Chống trả tên cám dỗ. 308

80.   Chúa nhật I Mùa Chay. 312

81.   Chọn lựa. 315

82.   Chúa Nhật 1 Mùa Chay. 321

83.   Để chiến thắng ma quỷ cám dỗ. 324

84.   Cùng chiến đấu với Chúa Giêsu. 337

85.   Con số 3 trong Mùa Chay. 340

86.   Món ăn năn. 346

87.   Biết mình đang đi về đâu. 355

88.   Cát bụi tuyệt vời 361

89.   Giữ chay thế nào cho đẹp lòng Chúa. 366

90.   Kiếp người vô thường. 371

91.   Lịch sử Mùa Chay Thánh. 374

92.   Xét tật mình. 380

93.   Tro bụi 391

94.   Chúa Nhật I Mùa Chay. 395

95.   Chúa Nhật I Mùa Chay. 402

96.   Chúa Nhật I Mùa Chay. 407

97.   Nhân phẩm là bụi tro. 421

98.   Suy niệm Mùa Chay. 424

99.   Cầu nguyện để vượt qua cám dỗ. 429

Read 68 times Last modified on Chủ nhật, 18 Tháng 2 2024 07:01