Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 22 Tháng 5 2024 07:58

Tránh dịp tội và gương xấu

Posted by
TRÁNH DỊP TỘI VÀ GƯƠNG XẤU
Thứ ba, 21 Tháng 5 2024 09:01

Bao dung và hợp tác

Posted by
  Bao dung và hợp tác
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 7 Mùa Thường Niên
Thứ hai, 20 Tháng 5 2024 08:33

Chúa nói về tinh thần phục vụ

Posted by
  CHÚA NÓI VỀ TINH THẦN PHỤC VỤ
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai 7 Mùa Thường Niên
Thứ bảy, 18 Tháng 5 2024 09:14

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Posted by
  LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, Năm B | Kết Thúc Mùa Phục Sinh
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 7 Mùa Phục Sinh
Thứ sáu, 17 Tháng 5 2024 05:52

Gioan sẽ là chứng tá trong Hội thánh

Posted by
  Gioan sẽ là chứng tá trong Hội thánh
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 7 Mùa Phục Sinh
Thứ năm, 16 Tháng 5 2024 05:42

Chúa trao quyền chăn dắt cho Phêrô

Posted by
  Chúa trao quyền chăn dắt cho Phêrô
Trang 1 / 548