Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lịch sử Giáo Xứ (19)

  NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI DANH XƯNG THỔ HOÀNG
Thứ ba, 10 Tháng 1 2023 07:54

Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức

Posted by
  Nhìn lại chân dung vị mục tử: Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
Thứ năm, 22 Tháng 12 2022 07:41

Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực

Posted by
  Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực
Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022 09:02

ĐGM PHÊRÔ NGUYỄN HUY MAI

Posted by
ĐGM PHÊRÔ NGUYỄN HUY MAI
Chủ nhật, 20 Tháng 11 2022 10:31

Cha Augustino Maria Nguyễn Văn Tra

Posted by
    Cha Augustino Maria Nguyễn Văn Tra - Giám đốc tiên khởi Chủng viện Lê Bảo Tịnh BMT
Thứ ba, 08 Tháng 11 2022 08:54

Cha Gioan Baotixita Trần Thanh Ngoạn

Posted by
  Cha Gioan Baotixita Trần Thanh Ngoạn
Thứ hai, 07 Tháng 11 2022 08:28

Cha Giuse Lê Đức Triệu

Posted by
    Cha Giuse Lê Đức Triệu
  Linh mục Phaolô Võ Quốc Ngữ - vị mục tử nhiệt thành truyền giáo và thành lập các giáo xứ.
  Tiểu sử Đức cha cố Phêrô Nguyễn Huy Mai.
Chủ nhật, 15 Tháng 9 2019 08:19

GP Ban Mê Thuột

Posted by
  GP Ban Mê Thuột
Trang 1 / 2