Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thánh Lễ Tạ ơn mừng Hồng Ân Vĩnh Khấn của nữ tu Marie Simon Hồ Thị Hàn Ni
Thứ năm, 03 Tháng 2 2022 15:00

Hình ảnh thánh lễ mồng 3 tết

Posted by
  Hình ảnh thánh lễ mồng 3 tết
Thứ năm, 03 Tháng 2 2022 14:11

Hình ảnh Mồng 2 Tết

Posted by
Hình ảnh Mồng 2 Tết
Thứ ba, 01 Tháng 2 2022 10:50

Thánh lễ mừng Tân Niên

Posted by
Thánh lễ mừng Tân Niên
Chủ nhật, 30 Tháng 1 2022 17:12

Giáo xứ Thổ Hoàng Chầu lượt

Posted by
  Giáo xứ Thổ Hoàng Chầu lượt
Giáo xứ Thổ Hoàng mừng lễ thánh Phaolô trở lại
  Hình ảnh Gx Thổ Hoàng cử hành Chúa Nhật Lời Chúa
Hình ảnh Giáo xứ Thổ Hoàng Rửa Tội cho trẻ em
Giáo xứ Thổ Hoàng: Mừng lễ Mẹ Thiên Chúa-Bổn mạng Giáo họ Maria Mẹ Thiên Chúa
Chủ nhật, 26 Tháng 12 2021 09:02

Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh lễ Vọng Giáng Sinh

Posted by
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh lễ Vọng Giáng Sinh