Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 06 Tháng 12 2023 06:54

Thi hành ý muốn của Cha

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
    Thi hành ý muốn của Cha 

 

Ngày 7 tháng 12

Màu trắng. Thứ 5, đầu tháng, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27. Lễ nhớ Thánh Ambrôsiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Thi hành ý muốn của Cha 

Tiêu chí đầu tiên để được nhận vào Nước trời đó là “chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.

Sứ mạng của Đức Giê-su được Chúa Cha sai đến trần gian là rao giảng Nước Thiên Chúa: “Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15).

Như vậy, Nước Thiên Chúa mà Đức Giê-su rao giảng đó là con đường của sự trở về; hay nói cách khác, một sự “đổi mới” tận căn nơi mỗi người. Sự “đổi mới” này đồng nghĩa với một “hành động” rõ ràng chứ không chỉ trên môi miệng. Chính Đức Giê-su đã phê phán lối sống hình thức: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu!”. Từ đó, Người đi đến khẳng định dứt khoát: “Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).

Có thể nói rằng, việc “thi hành ý muốn Chúa Cha” đóng vai trò nền tảng trong đời sống đức tin của người Ki-tô hữu. Đức Giê-su đã sánh ví hình ảnh: ngôi nhà thì cần phải được xây trên đá tảng vững chắc, cũng giống như đời sống người Ki-tô hữu phải được đặt trên Đức Tin trưởng thành. Niềm tin mà người Ki-tô hữu tuyên xưng trên môi miệng cần phải được thể hiện bằng hành động cụ thể bên ngoài là người có Đức Tin, đúng như lời thánh Gia-cô-bê Tông đồ: “Đức Tin không có hành động thì quả là Đức Tin chết” (Gc 2,17).

Nước Trời chỉ dành cho những ai biết thi hành ý Chúa. Điều đó được thể hiện qua đời sống công chính, trung thành và trọn vẹn tín thác nơi Đức Chúa. Có như thế, Nước Trời mới thực sự trở thành gia nghiệp của đời ta: “Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa” (Is 26,2).

Đức Giêsu đưa ra nguyên tắc để đo lường sự hoàn thiện của người môn đệ, đó là họ phải sống đúng ý muốn của Thiên Chúa. Sự hoàn thiện ở đây đó là người môn đệ thuộc về Nước Trời bằng cách thi hành ý muốn của Chúa Cha, lắng nghe và thực hành lời của Chúa Giêsu. Những người đã nghe bài giảng trên núi, bây giờ họ bước xuống, với những lời đã đón nhận, họ phải sống lời ấy.
Không phải cứ thưa “Lạy Chúa! lạy Chúa!” thì cũng đồng nghĩa là người đó thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng bất cứ ai, thưa “Lạy Chúa! lạy Chúa!” và thi hành ý muốn của Chúa Cha thì Chúa Giêsu nói rằng họ sẽ được vào Nước Trời. Bởi vì ngay khi họ thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì điều đó đồng nghĩa với việc họ quy thuận Thiên Chúa, vâng lời Ngài.

Khi yêu cầu người môn đệ “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”, Đức Giêsu đòi hỏi phải sống, phải làm, phải thực hiện trong đời sống, chứ không chỉ hiểu, chỉ biết, chỉ nói suông ngoài môi miệng. Người tuyên xưng Thiên Chúa trên môi trên miệng, hình thức, giả tạo, cho dù họ có cố chứng tỏ điều ấy, cho mọi người biết cách sống của họ như thế, thì điều này không có nghĩa họ được vào Nước trời. Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ con người. Chúa Giêsu dạy người môn đệ của mình một khi tuyên xưng Thiên Chúa thì cũng phải sống những gì Thiên Chúa muốn. Làm theo ý muốn của Chúa Cha, Nước trời thuộc về những người này. Vậy câu hỏi làm theo ý muốn của Chúa Cha ở đây là gì?

Làm theo ý muốn của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời đó chính là lắng nghe và thực thi lời giảng dạy của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Những lời mà Đức Giêsu vừa công bố trên núi như Môisê mới.

Nhằm diễn tả giá trị của việc thực thi Lời Chúa để được vào Nước Trời, và để được gọi là hoàn thiện, thì Đức Giêsu đã ví với việc xây nhà. Những người nghe lời Chúa giảng mà đem ra thực hành, thì xứng đáng là người khôn ngoan, biết lo cho đời sống hạnh phúc của mình. Họ biết đặt nền móng vững chắc mà xây dựng ngôi nhà của mình, dù mưa to gió lớn thì cũng không làm đổ được tòa nhà thiêng liêng ấy. Vì họ biết xây trên sự thực hành giáo huấn của Chúa. Nếu chỉ nghe mà không tuân giữ, thì người đó là kẻ dại dột, như kẻ xây dựng nhà cửa trên bãi cát, khi có mưa to gió lớn, tức là khi gặp thử thách thì tòa nhà thiêng liêng của họ sẽ sụp đổ.

          Ý muốn của Thiên Chúa đó là người ta lắng nghe và sống theo Đức Giê-su, con Thiên Chúa. Ngài là lời của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa phán dậy dân của mình. Đó là nền tảng vững chắc cho cuộc đời con người. Mùa vọng khát khao Chúa, Đấng đang phán dậy ta, chỉ cho ta con đường chắc chắn xây dựng cuộc đời. Cho nên cũng là mùa tỉnh thức, tỉnh thức trong Lời của Chúa, tỉnh thức sống Lời của Chúa. Chúng ta gặp được Chúa trong Lời Ngài công bố qua phụng vụ của Giáo hội, chúng ta được kết hợp với Chúa trong việc sống những lời ấy hằng ngày. Chính khi làm như thế, Nước trời sẽ thuộc về chúng ta.

Mỗi mùa vọng về xin giúp con nhận ra và trở về với tình yêu Chúa. Trong tình yêu Người ta tự nguyện chứ không cưỡng ép. Xin cho con biết lấy tình yêu đáp lại tình Chúa yêu con, để con không chỉ nói suông mà là người con thực hành ý muốn của Cha trong những việc làm, hành động để  chứng tỏ lòng con yêu Chúa.

Huệ Minh

Read 93 times Last modified on Thứ năm, 07 Tháng 12 2023 20:48