Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lời Chúa Hàng Ngày (513)

  Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 6 Mùa Thường Niên Năm A
  Lời Chúa Thứ Hai Tuần 4 Mùa Thường Niên Năm Lẻ-Thánh Phaolô Miki, Linh mục và các bạn tử đạo tại Nhật Bản
  Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 5 Mùa Thường Niên Năm A
  Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Thường Niên Năm Lẻ-Thánh Blasiô, Giám mục, tử đạo Thánh Anscariô, Giám mục
  Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Thường Niên-Ðức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Ðền Thánh
 Lời Chúa Thứ Ba Tuần 4 Mùa Thường Niên Năm Lẻ- Thánh Gioan Bosco, Linh mục
  Lời Chúa Mồng 3 Tết-Ngày cầu cho công việc làm ăn
  Lời Chúa Lễ Mồng Hai Tết-Ngày cầu cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ
Thứ hai, 04 Tháng 2 2019 09:17

Lời Chúa Lễ Tân Niên Mồng Một Tết

Posted by
  Lời Chúa Lễ Tân Niên Mồng Một Tết
  Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Thường Niên-Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh