Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Suy Niệm - Suy Tư (2472)

Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 08:55

Trái trăng lành thánh

Posted by
  TRÁI TRĂNG LÀNH THÁNH
Thứ năm, 18 Tháng 7 2024 09:08

LÀM VIỆC và CẦU NGUYỆN

Posted by
  LÀM VIỆC và CẦU NGUYỆN
Thứ năm, 18 Tháng 7 2024 09:02

Cho tâm hồn yên nghỉ

Posted by
CHO TÂM HỒN YÊN NGHỈ
Thứ tư, 17 Tháng 7 2024 08:07

Mở một cánh cửa

Posted by
MỞ MỘT CÁNH CỬA
Thứ ba, 16 Tháng 7 2024 08:38

Tình yêu cương nghị

Posted by
  TÌNH YÊU CƯƠNG NGHỊ
Thứ hai, 15 Tháng 7 2024 09:03

Đắm trong sự thật

Posted by
  ĐẮM TRONG SỰ THẬT
Chủ nhật, 14 Tháng 7 2024 06:50

Một trung tâm, một khuôn mặt

Posted by
  MỘT TRUNG TÂM, MỘT KHUÔN MẶT
Thứ bảy, 13 Tháng 7 2024 08:40

Dạ, con đây!

Posted by
  DẠ, CON ĐÂY!
Thứ sáu, 12 Tháng 7 2024 08:02

Luôn là chiên

Posted by
  LUÔN LÀ CHIÊN
Thứ năm, 11 Tháng 7 2024 08:56

Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm B

Posted by
  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B
Trang 1 / 177