Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Tâm tình người con Giáo Xứ (666)

Chủ nhật, 14 Tháng 7 2024 18:52

Coi chừng biến chất

Posted by
  COI CHỪNG BIẾN CHẤT !
Thứ bảy, 13 Tháng 7 2024 14:44

Vạ miệng!

Posted by
  VẠ MIỆNG !
  CÁI CHẾT CỦA CON NGƯỜI LÀ KHOE VÀ KHOE CHO ĐẾN CHẾT !
Thứ sáu, 12 Tháng 7 2024 08:14

Bao giờ mới hết nạn rải đinh

Posted by
  BAO GIỜ MỚI HẾT NẠN RẢI ĐINH ?
Thứ năm, 20 Tháng 6 2024 15:30

Lặng hay nổi

Posted by
  LẶNG HAY NỔI
Thứ năm, 20 Tháng 6 2024 08:52

Bác ái câu like

Posted by
  BÁC ÁI CÂU LIKE
Thứ bảy, 08 Tháng 6 2024 08:04

Cây mỗi hoa-Nhà mỗi cảnh

Posted by
  CÂY MỖI HOA – NHÀ MỖI CẢNH
  ĐẮNG : LÀ LINH MỤC MÀ LẠI KHÔNG PHẢI LÀ LINH MỤC
Thứ ba, 28 Tháng 5 2024 07:35

Viết về bạn mới quen

Posted by
  VIẾT VỀ BẠN MỚI QUEN (THƯỢNG TỌA THÍCH MINH ĐẠO) VÀ ...
Thứ bảy, 25 Tháng 5 2024 08:36

Đừng so sánh và ngừng so sánh

Posted by
  ĐỪNG SO SÁNH VÀ NGỪNG SO SÁNH
Trang 1 / 48