Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 20:44

Tấm lòng của vị Mục tử

Posted by
TẤM LÒNG CỦA VỊ MỤC TỬ
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 20:33

Ngài chạnh lòng thương

Posted by
  “NGÀI CHẠNH LÒNG THƯƠNG” | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm B
Thứ năm, 18 Tháng 7 2024 09:39

Lòng Trắc Ẩn Nơi Người lãnh Đạo

Posted by
  Lòng Trắc Ẩn Nơi Người lãnh Đạo
      Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm B
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 16 Mùa Thường Niên
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 16 Mùa Thường Niên
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 16 Mùa Thường Niên
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 16 Mùa Thường Niên
Thứ năm, 25 Tháng 7 2024 06:30

Ý nghĩa dụ ngôn người gieo giống

Posted by
Ý nghĩa dụ ngôn người gieo giống
Thứ tư, 24 Tháng 7 2024 06:30

Thánh Giacôbê Tông đồ

Posted by
Thánh Giacôbê Tông đồ
Trang 1 / 558