Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

20 February 2024

  Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 37: Cảm ơn hay Cám ơn

xem tiếp >>

Dẫn dắt người khác
20 February 2024

  DẪN DẮT NGƯỜI KHÁC !

Suy Niêm Lời Chúa thứ tư tuần 1 mùa chay
19 February 2024

  Suy Niêm Lời Chúa thứ tư tuần 1 mùa chay

Hoa trái thinh lặng
19 February 2024

  HOA TRÁI THINH LẶNG


Ước nguyên đầu xuân
    Và xin như huệ ở đồng xanh Không chút lo toan chẳng bận lòng Phó mặc ân tình Chúa mênh mông Khoác phủ trên con áo lụa vàng.