Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lời Chúa Năm B (61)

 

 

Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 14:19

Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Vọng Năm B

Posted by
  Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Vọng Năm B
Thứ hai, 18 Tháng 12 2017 14:01

Lời Chúa Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng Năm B

Posted by
  Lời Chúa Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng Năm B
Thứ bảy, 16 Tháng 12 2017 14:15

Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng Năm B

Posted by
  Lời Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng Năm B
Thứ năm, 14 Tháng 12 2017 14:56

Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng Năm B

Posted by
  Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng Năm B
Thứ bảy, 09 Tháng 12 2017 11:16

Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng Năm B

Posted by
  Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng Năm B
Thứ bảy, 09 Tháng 12 2017 10:53

Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng Năm B

Posted by
 Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Năm B
Thứ bảy, 09 Tháng 12 2017 09:06

Lời Chúa Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng Năm B

Posted by
 Lời Chúa Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng Năm B
Chủ nhật, 03 Tháng 12 2017 08:37

Lời Chúa Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng Năm B

Posted by
 Lời Chúa Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng Năm B
Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017 13:54

Lời Chúa Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm B

Posted by
  Lời Chúa Chúa nhật 1 Mùa Vọng Năm B
  Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 24 Mùa Thường Niên Năm chẵn