Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lời Chúa Năm Lẻ (260)

 

 

  Lời Chúa Thứ Ba Tuần 15 Mùa Thường Niên Năm lẻ
  Lời Chúa Thứ Hai Tuần 15 Mùa Thường Niên Năm lẻ
 Lời Chúa Thứ Ba Tuần 14 Mùa Thường Niên Năm lẻ
  Lời Chúa Thứ Tư Tuần 12 Mùa Thường Niên Năm lẻ
 Lời Chúa Thứ Tư Tuần 11 Mùa Thường Niên Năm lẻ
  Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 10 Mùa Thường Niên Năm lẻ
 Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 7 Mùa Phục Sinh Năm lẻ
  Lời Chúa Thứ Hai Tuần 7 Mùa Phục Sinh Năm lẻ
  Lời Chúa Thứ Năm Tuần 5 Mùa Phục Sinh Năm lẻ
  Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Phục Sinh Năm lẻ