Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 07 Tháng 10 2023 09:47

Giáo xứ Thổ Hoàng Lễ Mẹ Mân Côi

Posted by
  Giáo xứ Thổ Hoàng Lễ Mẹ Mân Côi
  Giáo xứ Thổ Hoàng : Lễ Trung Thu Cầu Cho Thiếu Nhi
Thứ sáu, 15 Tháng 9 2023 07:59

Giáo xứ Thổ Hoàng-Lễ Mẹ Sầu Bi

Posted by
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Lễ Mẹ Sầu Bi
Thứ năm, 14 Tháng 9 2023 21:28

Giáo xứ Thổ Hoàng-Lễ Tôn Vinh Thánh Giá

Posted by
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Lễ Tôn Vinh Thánh Giá
    Giáo xứ Thổ Hoàng-Lễ Thánh Gioan Kim Khẩu
  Giáo xứ Thổ Hoàng- Lễ Sinh Nhật Đức Maria
  Giáo xứ Thổ Hoàng- Légio Mariae Tĩnh Huấn.
  Giáo xứ Thổ Hoàng- 60 em lãnh Hồng ân rước lễ lần đầu
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Kim Khánh Hôn Phối
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Các Em Chuẩn Bị Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu Tĩnh Tâm