Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 10 Tháng 10 2022 18:36

Ngủ đi thôi!

  Ngủ đi thôi theo làn mây viễn xứ Nhịp tim đời đi tìm lại lá xưa Nắng và mưa, nương nhau từ muôn thủa Nhịp đồng hành sống chết tựa song sinh. 
Published inThơ
Thứ hai, 10 Tháng 10 2022 18:30

Quan tâm đến điều cốt yếu

  Quan tâm đến điều cốt yếu
Thứ hai, 10 Tháng 10 2022 14:18

Một dấu lạ dứt khoát

  MỘT DẤU LẠ DỨT KHOÁT
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 28 Mùa Thường Niên
Thứ hai, 10 Tháng 10 2022 14:08

Sám hối

  Sám hối
Chủ nhật, 09 Tháng 10 2022 13:08

Gọi tên những Ân Sủng

  GỌI TÊN NHỮNG ÂN SỦNG
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần 28 Mùa Thường Niên
Thứ bảy, 08 Tháng 10 2022 20:44

Lòng biết ơn !

  Lòng biết ơn !
Thứ bảy, 08 Tháng 10 2022 12:43

Nghe một Ngôi Vị

  NGHE MỘT NGÔI VỊ
Thứ bảy, 08 Tháng 10 2022 07:46

Biết ơn Chúa

  BIẾT ƠN CHÚA | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên, Năm C