Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 13 Tháng 10 2022 13:20

Chìa khóa của sự hiểu biết

  CHÌA KHOÁ CỦA SỰ HIỂU BIẾT
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 28 Mùa Thường Niên
Thứ tư, 12 Tháng 10 2022 19:06

Thật và giả

    THẬT VÀ GIẢ
Thứ tư, 12 Tháng 10 2022 12:22

Hoa trái của một tình yêu mãnh liệt

  HOA TRÁI CỦA MỘT TÌNH YÊU MÃNH LIỆT
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 28 Mùa Thường Niên
Thứ ba, 11 Tháng 10 2022 21:14

Đừng sống giả hình

Đừng sống giả hình  
Thứ ba, 11 Tháng 10 2022 17:43

Vội!

    Tháng mười em ơi mùa thu vội Vội trút lá cành vội đón mưa Mùa thu dù chết, tình hai đứa Tay nắm kiên cường đón gió đông. 
Published inThơ
Thứ ba, 11 Tháng 10 2022 17:33

Chiếc áo quan 0 đồng và phận người

  CHIẾC ÁO QUAN 0 ĐỒNG VÀ PHẬN NGƯỜI
Thứ ba, 11 Tháng 10 2022 12:32

Nét thánh thiện của linh hồn

  NÉT THÁNH THIỆN CỦA LINH HỒN
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 28 Mùa Thường Niên