Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 19:39

Môn đệ chân chính

  Môn đệ chân chính
  Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên
Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 18:32

Để Chúa được lớn lên

  ĐỂ CHÚA ĐƯỢC LỚN LÊN
  NHẬN DIỆN “MỤC TỬ NHƯ LÒNG CHÚA MONG ƯỚC”
Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 18:08

Trở về với trái tim để phân định

  TRỞ VỀ VỚI TRÁI TIM ĐỂ PHÂN ĐỊNH
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 12 Mùa Thường Niên
Thứ ba, 21 Tháng 6 2022 20:11

Tốt xấu

  TỐT XẤU
  YÊU NHƯ CHÚA YÊU, YÊU NHƯ CON CÁI THIÊN CHÚA
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 12 Mùa Thường Niên
Thứ hai, 20 Tháng 6 2022 19:43

Hãy qua cửa hẹp

 HÃY QUA CỬA HẸP