Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 31 Tháng 3 2022 11:32

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay

01/04/2022

THỨ SÁU TUẦN 4 MC
Ga 7,1-2.10.25-30

CĂN TÍNH KI-TÔ

Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.(Ga 7,29)

Suy niệm: Suốt ba năm rao giảng, căn tính Đức Giê-su vẫn là một dấu chấm hỏi không thể giải đáp đối với người Do Thái. Họ tưởng mình biết Ngài “xuất thân từ đâu”. Nhưng Chúa Giê-su chất vấn ngược lại họ: “Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư?” Quả thật, với cái nhìn thuần tính thế tục, họ tự phụ cho rằng họ biết Ngài cách tường tận nhưng thực ra họ chỉ nhìn thấy Ngài với gốc gác nhân loại. Lời giảng dạy uy quyền của Ngài cùng với những dấu lạ Ngài làm không giúp họ nhận ra căn tính Ki-tô nơi Ngài mà chỉ làm cho họ thêm thù ghét, qui kết cho Ngài tội phạm thượng và “tìm cách bắt Người” để giết đi.

Mời Bạn: Đức Giê-su mạc khải căn tính đích thực của Ngài là Con Thiên Chúa khi Ngài hoàn toàn vâng phục Chúa Cha, chọn con đường thập giá để cứu độ nhân loại. Những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy thì mang trong mình “căn tính Ki-tô” và vì thế việc đi theo Thầy Giê-su trên con đường thập giá là điều đương nhiên không thể thiếu. Mời bạn hãy kiên vững xác tín như thánh Phao-lô: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô” (Gl 6,14).

Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm một trong Mười Bốn Chặng Đường Thánh Giá và xin ơn bắt chước Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vì vâng phục Chúa Cha, Chúa đã hiến thân chịu chết trên cây thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con sống đúng căn tính là Ki-tô hữu, luôn vâng phục ý Chúa, vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa.

Read 3571 times