Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 20 Tháng 4 2024 06:54

Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh

  Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh
Thứ bảy, 20 Tháng 4 2024 06:38

Mục Tử nhân lành

  MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Thứ bảy, 20 Tháng 4 2024 06:33

Hai hình ảnh Đức Giêsu phục sinh

  HAI HÌNH ẢNH ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B
Thứ bảy, 20 Tháng 4 2024 06:28

Chướng tai

  CHƯỚNG TAI
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Phục Sinh
Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 07:22

Mầu Nhiệm Đức Tin

  MẦU NHIỆM ĐỨC TIN
Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 07:16

Lốc Thánh Thần

  LỐC THÁNH THẦN
  CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 17 - TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN  
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Phục Sinh
  Thước Đo tình yêu là sự quan tâm cho nhau-Chúa Nhật 4 Phục sinh Năm B