Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 21 Tháng 2 2024 06:52

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay

22/02/2024

THỨ NĂM TUẦN 1 MC
Lập Tông toà thánh Phê-rô
Mt 16,13-19

TIN VÀ RAO GIẢNG ĐỨC GIÊ-SU

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)

Suy niệm: Khi hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Chúa Giê-su muốn các ông nói lên niềm tin cá nhân của mình chứ không phải chỉ là lặp lại những điều thiên hạ nói về ngài. Các môn đệ khác không nhiều thì ít cũng đã tin vào Chúa, nhưng riêng thánh Phê-rô, khi nói: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống,” ông đã đưa ra được lời tuyên xưng đức tin của mình. Nếu chúng ta tin vào Chúa Ki-tô, một đàng chúng ta phải tìm hiểu chân dung đích thật của Ngài và đàng khác, phải trình bày đức tin ấy cách trung thực và làm chứng nhân đức tin ấy trong cuộc sống.

Mời Bạn: Là môn đệ Đức Ki-tô, chúng ta mong muốn cho đồng bào Việt Nam nhận biết và yêu mến Ngài. Điều chúng ta quan tâm không chỉ là nội dung đức tin mà còn là cung cách sống, công bố và chuyển tải nội dung đức tin ấy cách trung thực cho mình cũng như cho người nghe. Vì thế càng yêu mến Chúa chúng ta càng phải nói lên niềm tin mình với tất cả xác tín và đồng thời bằng những cung cách, hình ảnh, biểu tượng thích hợp để nhờ đó đồng bào chúng ta thấy Ngài hiện diện, chia sẻ đời sống và tin thật Ngài chính là Đấng Chúa Cha sai đến đem ơn cứu độ cho họ. Nếu Đức Giê-su có mặt trong xã hội Việt Nam hôm nay, Ngài muốn chúng ta nói với họ về Ngài như thế nào?

Sống Lời Chúa: Thể hiện niềm tin Công giáo theo cung cách Việt Nam qua việc bài trí bàn thờ và kính nhớ tổ tiên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho một đức tin chân thành để con hiểu và yêu Chúa từ thâm tâm. Xin ban ơn Thánh Thần Chúa để giúp con rao truyền danh Chúa cho anh em. Amen.

Read 1014 times