Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 29 Tháng 5 2023 09:11

Giáo xứ Thổ Hoàng-Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Giáo Hội

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Giáo Hội

Lúc 4 giờ 45 sáng thứ hai ngày 29.05.2023 sau Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại Đài Đức Mẹ Ban Ơn, cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành đã long trong cử hành thánh lễ: Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Giáo Hội.

Và cũng trong thánh lễ sang nay, các bà mẹ thay mặt giáo xứ dâng lên Mẹ Maria những tâm tình con thào theo như lịch trình vào thứ bảy tuần cuối của tháng 5.

Đáng nhẽ chương trình của các bà mẹ đã được thực hiện vào đêm thứ bảy, nhưng thứ bảy và Chúa nhật mưa tầm tã nên dời chương trình lại sáng hôm nay, trong thánh lễ mừng Mẹ Giáo Hội.

Vào ngày 11 tháng 02 năm 2018, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bổ sung ngày Lễ Kính Đức Mẹ là Mẹ Giáo hội vào trong lịch chung của Giáo hội Rô-ma. Và Ngài ấn định rằng, ngày Lễ này sẽ được cử hành trên toàn Giáo hội vào ngày thứ Hai ngay sau Đại Lễ kính Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,

Trong phần chia sẻ Lời Chúa. Cha Giuse đã hướng dẫn cho cộng đoàn hiểu thêm về tước hiệu Mẹ Giáo Hội:

-Mẹ làm Mẹ Giáo Hội khi nhận làm Mẹ Chúa Giêsu, khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô: “Đây là con Bà… Đây là mẹ con” (Ga 19,26-27), khi Mẹ ở nhà Tiệc Ly, và cùng với các Tồng đồ có mặt ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống.

-Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã muốn Công Đồng Vaticanô II tuyên bố “Đức Maria là Mẹ Giáo Hội, nghĩa là của toàn thể Dân Chúa, của người tín hữu và các mục tử của họ”. Chính Đức Giáo Hoàng thực hiện điều đó khi đọc bài diễn văn bế mạc khoá thứ 3 Công Đồng (21.11.1964), Người cũng bảo: “từ nay toàn thể dân Kitô hữu hãy tôn kính và kêu cầu Đức Trinh Nữ Rất Thánh với tước hiệu này”.

Sau thánh lễ, các bà mẹ thay mặt giáo xứ với những tâm tình con thảo được gói ghém trong hoa ngũ sắc dâng lên Mẹ Maria, một người Mẹ rất gần gũi, gắn bó và quan tâm đến những nhu cầu, khó khăn và cay cực của các gia đình”.

 MG_0075

 MG_0073

 MG_0078

 MG_0084

 MG_0087

 MG_0098

 MG_0100

Xem Hình Ảnh

Hồng bính

Read 264 times Last modified on Thứ tư, 31 Tháng 5 2023 11:34