Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 12 Tháng 10 2021 06:50

Kiện toàn lề luật

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Kiện toàn lề luật


13 08 X Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên.
Rm 2,1-11; Lc 11,42-46.

Kiện Toàn Lề Luật

Tin Mừng hôm nay có lẽ mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa đích thực của luật lệ. Chỉ có xã hội loài người mới có luật lệ. Thú vật xem chừng cũng tuân thủ một thứ luật nào đó, nhưng là luật rừng. Khi con người dùng sức mạnh áp đặt luật lệ để nhằm quyền lợi của một thiểu số, chứ không nhằm phục vụ công ích, thì đó cũng chỉ là luật rừng, luật của kẻ mạnh mà thôi.

Ta thấy bối cảnh là bữa ăn tại nhà người Pharisêu đã mời Chúa Giêsu - Chúa Giêsu đã nói với người Pharisêu 3 lần : «khốn cho các ngươi». Ngài vạch ra 3 tội của họ.

Họ tỏ ra chu đáo trong những việc nhỏ, đó là nộp thuế thập phân cả mấy loại rau cỏ, nhưng lại «xao lãng» chuyện quan trọng, đó là «công bình và lòng yêu mến Chúa».

Đóng góp vào nhà Chúa là điều rất đáng làm, nhưng việc đóng góp này cần được thúc đẩy do lòng mến Chúa và cần đi đôi với việc cư xử cách công bình với người xung quanh.

Biết đâu ta cũng đóng góp để được tiếng khen, để khoe khoang ? Biết đâu ta đóng góp, nhưng lại tìm cách bóc lột những người khác, những người nghèo, rất nghèo ?

Họ thích được xem là người quan trọng và muốn được ca tụng. Họ tìm kiếm hư danh.

Đây thực là cám dỗ mọi thời, mọi nơi và bất cứ ai, ở địa vị và hoàn cảnh nào cũng có thể bị rơi vào. Xin Chúa cho ta luôn biết nhận ra cám dỗ này, để rồi cố gắng sống khiêm nhường, mọi lúc mọi nơi.

Họ bị xem như mồ mả chôn dưới đất mà lại không có gì làm dấu. Khi giẫm lên mồ mả của ai, ngay cả do vô ý, thì người ta sẽ bị ô uế. Như thế, ngược hẳn với suy nghĩ của người Phariseu, họ tưởng rằng không có gì đáng trách, nhưng vì không chú tâm đến việc làm trong sạch bên trong, nên thực ra họ đã làm ô uế cả những người bên cạnh họ, những người đụng chạm vào họ.

«Xao lãng» lẽ công bình, tìm kiếm hư danh, đó là những thứ làm cho người ta và người bên cạnh bị ô uế.

Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn lề luật. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa muốn xác nhận điều đó khi Ngài tuyên bố: "Phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều kia". Chúa Giêsu đã kiện toàn lề luật bằng cách mặc cho nó tinh thần yêu thương: yêu thương là linh hồn của lề luật. Tất cả lề luật trong đạo đều qui về một giới răn nền tảng và duy nhất, đó là yêu thương.

Chúa Giê su nói với Biệt Phái “khốn cho các ngươi”, đó không phải là một lời chúc dữ, hay một sự tiên báo về đại hình phạt vào ngày cánh chung, nhưng chỉ là một lời ngăn đe, kêu gọi họ hoán cải vì yêu thương. Người Biệt Phái nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ mọi thứ rau cỏ, họ lo đến hình thức lễ nghi, khoe khoang tự đắc, háo danh, giả hình, không thành thật, vì không có tinh thần bên trong, không có lòng yêu mến Thiên Chúa và sống công bình với tha nhân, hay còn có lối sống tương phản là khác.

Vì vậy, Chúa ví họ như các mồ mả tô vôi, người ta chỉ thấy vẻ đẹp bên ngoài, mà không hay biết chút nào sự thối nát bên trong. Nơi công cộng họ chiếm chỗ nhất, họ bắt người ta bái chào kính trọng họ ngoài đường phố, họ tự tôn, tự đai, tìm giá trị, danh giá bên ngoài mà bên trong thì đáng chê trách vì cuộc sống thiếu đạo đức đích thực. Thấy thái độ phản kháng của một người luật sĩ, Chúa Giêsu lại hướng về họ để khiển trách về lối mô phạm giả hình vì họ dùng trách nhiệm bảo vệ toàn bộ luật lệ Do Thái, rồi thêm thắt vào các luật đó nhiều điều cấm kỵ tỷ mỷ, trở thành gánh nặng cho người giữ luật, mà chính họ lại không giữ, không đụng tay vào, họ đối xử dễ với mình nhưng khó với người khác.

Chúa mời gọi chúng ta sống đạo cách thành thực, chân thành với Chúa, ngay thẳng với mọi người chung quanh và cả với chính mình nữa. Không sống đạo với nghi lễ, hình thức bề ngoài, làm đủ việc đủ giờ mà thôi, nhưng phải có tâm tình bên trong, và trong đời sống thường ngày, phải tỏ hiện lòng yêu mến Thiên Chúa và bác ái với mọi người, có sự khiêm nhường, không tự cao tự đại, háo danh, ham địa vị, khoe khoang, tự đắc tự phụ trong đời sống xã hội và tôn giáo. Chúng ta cũng còn phải thành thực ngay thẳng trong công việc và trong cách xử thế nữa. Khi có trách nhiệm lãnh đạo. Chúng ta cần có tinh thần phục vụ hơn háo danh, ý thức trách nhiệm của mình hơn đòi hỏi người khác. Ai làm lớn thì phải phục vụ anh em, ai làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người.

Thánh Phaolô đã nói: "Yêu thương là chu toàn lề luật". Sống yêu thương là dấu ấn Thiên Chúa đã ghi khắc trong tâm hồn con người, bởi vì chỉ có con người mới là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng theo và giống hình ảnh Ngài. Mà bởi lẽ Thiên Chúa là Tình Yêu, cho nên mang lấy hình ảnh của Ngài, con người cũng chỉ có một ơn gọi duy nhất, đó là sống yêu thương. Tất cả lề luật Giáo Hội ban hành là chỉ nhằm giúp con người sống yêu thương mà thôi. Chỉ có yêu thương, con người mới trưởng thành; chỉ có yêu thương mới đem lại cho con người một sự giải phóng đích thực, đó là giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi ích kỷ, khỏi hận thù.

Xin Chúa cho chúng ta hiểu được lòng Chúa yêu thương chúng ta từng giây phút trong cuộc đời, để chúng ta sống trong tình Ngài nâng đỡ ủi an chúng ta trên con đường tiến về hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho chúng ta luôn quảng đại chu toàn mọi bổn phận với lòng yêu mến, để đáp lại tình Chúa yêu thương chúng ta.
Huệ Minh

Read 298 times Last modified on Thứ tư, 13 Tháng 10 2021 09:54