Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 04 Tháng 12 2023 10:33

Các Bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Các Bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B  

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B

Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8

 

Tải PDF

MỤC LỤC

1.      Người dọn đường. 4

2.      Dọn đường cho Chúa. 7

3.      Sứ giả của hy vọng. 10

4.      Tiếng kêu – ĐGM. Nguyễn Sơn Lâm.. 15

5.      Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 22

6.      Dọn - rửa sạch tâm hồn đón Chúa. 27

7.      Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 31

8.      Thời cứu độ. 35

9.      Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 37

10.   Chúa đến để giải thoát 51

11.   Đường nào cho Chúa. 53

12.   Dọn đường. 56

13.   Dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. 58

14.   Dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. 64

15.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 68

16.   Chúa nhật 2 Mùa Vọng. 73

17.   Những con đường cần phải dọn. 77

18.   Chuẩn bị 82

19.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 84

20.   Nhận sai – sửa sai 87

21.   Sửa đường Chúa đến. 90

22.   Lầm lỗi và sám hối 94

23.   Chuẩn bị đón Chúa. 97

24.   Người phu quét lá. 99

25.   Lối sống đi đôi với lời loan báo. 105

26.   Sửa đường nội tâm.. 111

27.   Hãy dọn đường của Chúa. 115

28.   Hãy dọn đường Chúa đến. 117

29.   Dọn đường. 119

30.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 122

31.   Con đường của Đức Chúa. 126

32.   Sửa lối cho thẳng để Người đi!. 130

33.   Con đường. 136

34.   Dọn đời - Trầm Thiên Thu. 138

35.   Dọn đường - Trầm Thiên Thu. 144

36.   Chuẩn bị đón Chúa đến. 150

37.   Con chuẩn bị đón Chúa đến – ViKiNi 155

38.   Sứ điệp Gioan Tiền Hô. 158

39.   Từ mình sang Chúa. 161

40.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 164

41.   Biến đổi 176

42.   Dọn đường. 179

43.   Cất lời rao giảng. 182

44.   Kẻ dọn đường. 185

45.   Bắt đầu lại 190

46.   Giấc mơ hay hiện thực. 194

47.   Dọn đường. 198

48.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 200

49.   Tháo gỡ để giao hòa. 204

50.   Người dọn đường tâm hồn. 207

51.   Chân dung Gioan Tẩy Giả. 209

52.   Về với lòng mình. 213

53.   Đón nhận Đức Kitô trong niềm vui 215

54.   Hãy dọn đường đón Chúa. 218

55.   Lắng nghe tiếng Chúa. 221

56.   Mở đường để làm gì? Đường dẫn tới đâu?. 223

57.   Vì Ngài Ở Với Chúng Ta …... 228

58.   Hoang địa phì nhiêu. 231

59.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 234

60.   Suy niệm của JKN.. 237

61.   Sống cùng trời và đất mới 242

62.   Dọn đường Chúa đến. 244

63.   Chúng ta đợi chờ. 246

64.   Hãy sám hối 249

65.   Gioan Tiền Hô. 252

66.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 255

67.   Dọn lòng. 258

68.   Dọn đường đón Chúa Cứu Thế. 260

69.   Dọn đường Chúa đến. 262

70.   Dọn đường. 265

71.   Dọn đường. 269

72.   Thay đổi 272

73.   Dọn đường Chúa đến. 275

74.   Con đường…... 277

75.   Hãy dọn đường - Mark Link. 280

76.   Hãy dọn đường Chúa. 284

77.   Thay đổi 286

78.   Sứ vụ của Gioan – Lm FX. Vũ Phan Long. 289

79.   Chú giải và suy niệm của Quesson. 299

80.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 307

81.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 310

82.   Chú giải theo Fiches Dominicales. 316

83.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 324

84.   Sửa đường tâm linh cho ngay thẳng. 329

85.   Các ngày trong tuần 2 Mùa Vọng. 333

86.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 342

87.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 351

88.   Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. 358

89.   Sám hối - Huệ Minh. 362

Read 122 times Last modified on Thứ tư, 06 Tháng 12 2023 07:03