Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

GH Việt Nam (223)

  THƯ GỬI ANH CHỊ EM GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2019
  Hội Nghị Thường Niên Lần X của Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình
  Vatican News phỏng vấn Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long về Tháng Truyền giáo Ngoại thường
Thứ sáu, 04 Tháng 10 2019 21:37

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư Chung 2019

Posted by
  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư Chung 2019
DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN -  Thông Tin Tuyển Sinh Ơn Gọi Đợt 2-2019
  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin
  HĐGM Việt Nam: Kết thúc Hội nghị thường niên kỳ I/2019
  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2019 tại Bãi Dâu
  ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội
  Biên bản của Hội nghị thường niên kỳ II/2018