Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

GH Việt Nam (224)

  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC KHAI MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I/2024  
  Bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski làm Đại diện Toà Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam
  Logo năm mục vụ 2024: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”
  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia
  Bổ nhiệm Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế
  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Hội nghị thường niên kỳ I/2023 ngày thứ ba
  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Hội nghị thường niên kỳ I/2023 ngày thứ hai
  Hội đồng Giám mục Việt Nam: Hội nghị thường niên kỳ I/2023 ngày thứ nhất
  KHAI MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I/2023 TẠI GIÁO PHẬN VINH
 Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ
Trang 1 / 16