Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 26 Tháng 2 2024 07:01

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay

27/02/2024

THỨ BA TUẦN 2 MC
Mt 23,1-12

CHỈ CÓ MỘT CHA TRÊN TRỜI

“Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.” (Mt 23,8-9)

Suy niệm: Chúng ta vẫn gọi người sinh thành ra mình là cha, người dạy dỗ mình là thầy. Những danh xưng cao cả ấy nói lên niềm tôn kính mà xã hội dành cho những chức bậc cao quý này. Khi dạy chúng ta đừng gọi ai dưới đất này là cha, là thầy, Đức Giê-su không có ý nói chúng ta phải loại bỏ lòng tôn kính biết ơn chính đáng đối với những thiên chức cao cả này, bởi vì lòng tôn kính đó là chính nội dung của giới răn thứ IV trong Mười Điều Răn: “Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.” Thay vì loại bỏ, Ngài muốn chúng ta nâng cao và hoàn thiện những thiên chức đó: tuyên xưng niềm tin vào Người Thầy và Người Cha duy nhất của chúng ta ở trên trời qua việc tôn kính vâng phục các vị đại diện của Ngài ở dưới đất này.

Mời Bạn: Bạn hãy luôn có ý hướng siêu nhiên và tinh thần đức tin khi vâng phục các vị bề trên của bạn (cha mẹ, thầy cô, các linh mục…) bằng cách nhìn thấy Thiên Chúa hoạt động qua thiên chức của các vị đó. Nhờ thế việc vâng phục của bạn mới đáng được công phúc trước mặt Chúa. Bạn còn nhớ giáo lý về điều răn thứ bốn dạy ta điều gì không?

Sống Lời Chúa: Bạn luôn vâng phục bề trên của mình với tinh thần đức tin; và bạn cầu nguyện cho các bề trên của mình luôn sống đúng thiên chức của họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Con Một Chúa dạy chúng con biết “vâng ý Cha dưới đât cũng như trên trời”. Xin cho chúng con biết bắt chước Người nhận ra và vâng phục thánh ý Chúa như vậy.

Read 754 times