Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 27 Tháng 2 2024 07:35

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 2 Mùa Chay

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 2 Mùa Chay

28/02/2024

THỨ TƯ TUẦN 2 MC
Mt 20,17-28

LỜI CẦU XIN CHO HÔM NAY

“Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả.” (Mt 20,21)

Suy niệm: Lo lắng tương lai cho con và nghĩ rằng Chúa sẽ lập một vương quốc, một chính phủ, bà mẹ xin cho hai con được ngồi ‘bên hữu, bên tả trong Nước Chúa’. Nhưng Nước Chúa cần môn đệ chứ không cần quan chức. Chúa không lên danh sách các chức danh, bổng lộc để ban phát, nhưng Ngài tuyển chọn một số môn đệ, huấn luyện họ rồi sai đi rao giảng Tin Mừng. Đây không phải là cơ chế ‘xin-cho’ mà là ‘ở với-sai đi’. Điều bà xin cho hai con ‘được ở bên tả bên hữu’ sẽ rất chính đáng nếu đó là lời xin cho họ ở lại với Chúa, gắn bó với Chúa, học hiểu giáo huấn của Chúa, dám uống chén đắng của Chúa để cùng thma gia vào sứ mạng cứu thế với Ngài.

Mời Bạn: Bạn đến và ở với Chúa bằng đời sống cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày. Ở với Chúa không chỉ là hiện diện về thể lý nhưng với cả con người của bạn, sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa, sống thân mật với Chúa và làm theo ý Ngài.

Sống Lời Chúa: Đến với Chúa, tôi cởi bỏ tham vọng, quan điểm cá nhân để tôi nhìn thế giới với ánh mắt của Chúa, đi con đường của Chúa và rao giảng chân lý của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho được ngồi “bên tả bên hữu” Chúa ngay hôm nay nghĩa là cùng Chúa “uống chén đắng” và vác thập giá. Cho con ở gần Chúa để Chúa thanh luyện con khỏi những lây nhiễm thế gian để trở nên khí cụ Chúa dùng cho vinh quang Chúa. Xin cho con ở với Chúa để con hiểu rằng tư tưởng Chúa vượt quá trí hiểu con người, để con tin tưởng vào Chúa mà không tìm cậy dựa vào khả năng bản thân, để con được đổi mới, được Chúa sống và hành động trong con. Amen.

Read 1066 times