Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 20 Tháng 12 2022 06:53

Rất thánh thiện nhưng cũng rất người

  RẤT THÁNH THIỆN NHƯNG CŨNG RẤT NGƯỜI
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 4 Mùa Vọng
Thứ hai, 19 Tháng 12 2022 16:36

Lỡ tàu

  LỠ TÀU
Thứ hai, 19 Tháng 12 2022 12:10

Lời xin vâng

  LỜI XIN VÂNG
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuàn 4 Mùa Vọng