Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 20 Tháng 12 2022 20:42

Chúa Giáng Sinh của người vô gia cư

  CHÚA GIÁNG SINH CỦA NGƯỜI VÔ GIA CƯ
  THĂM VIẾNG CHIA SẺ THỂ HIỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT