Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 05 Tháng 2 2023 07:09

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần 5 Mùa Thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần 5 Mùa Thường Niên

06/02/2023

06/02/23 THỨ HAI TUẦN 5 TN
Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo
Mc 6,53-56

QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC KI-TÔ

Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm vào tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi. (Mc 6,56)

Suy niệm: Lời đầu tiên trong Kinh Tin Kính là lời tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đức Giê-su Ki-tô trong khi thi hành sứ vụ cứu thế đã thể hiện quyền năng qua nhiều phép lạ để chứng tỏ rằng Ngài thực sự là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa. Để dẹp yên sóng gió, Ngài phán một lời, “gió liền tắt, biển lặng như tờ” (Mc 4,39). Chúa truyền cho ma quỷ xuất khỏi người bị chúng ám, chúng liền tuân lệnh (x. Mc 9,25-26). Chúa gọi người chết chôn trong mồ, người ấy liền sống dậy, đi ra (x. Ga 11,43-44). Còn hôm nay, kẻ đau người bệnh, “bất cứ ai chạm đến Người thì đều được khỏi.”

Mời Bạn: Chúa Giê-su vẫn mời gọi và trao cho chúng ta cơ hội đến với Ngài để Ngài chạm đến chúng ta. Để cho Lời Chúa chạm đến tâm hồn, chúng ta được chữa lành, được tẩy sạch tội lỗi (x. Mc 2,1-12). Chúa còn chạm đến chúng ta khi chúng ta rước Thánh Thể là Bánh hằng sống, nhờ đó, chúng ta được nuôi dưỡng, được sống đời đời.

Sống Lời Chúa: Siêng năng rước lễ, chuyên cần đọc và suy niệm Lời Chúa, hằng ngày dành thời giờ cầu nguyện tâm tình với Chúa, đó là những phương thế giúp chúng ta hôm nay “chạm” tới Chúa Giê-su. Xin cho ơn ích chúng ta hưởng nhờ khi “chạm” tới Ngài, chúng ta được thánh hóa, được chữa lành trong hành trình theo Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chữa lành con vì con trông cậy nơi Ngài, xin cứu vớt và giải thoát con khỏi những bệnh tật phần xác và những đam mê yếu đuối trong tâm hồn. Amen.

Read 760 times