Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024 20:30

Xin Chúa Giúp

  Dòng đời hôm nay luôn dậy sóng nghi nan Xin Chúa giúp đức tin của chúng con đủ vững vàng Để cậy trông nới Chúa, kiên cường vượt thắng mọi gian nan Và an tâm, Chúa hằng luôn hiện diện song hành. 
Published inThơ
Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024 08:14

Quyền năng của Thiên Chúa

QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA
Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024 08:04

Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi

  “THẦY ƠI, CHÚNG TA CHẾT ĐẾN NƠI RỒI!” | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên, Năm B
Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024 08:00

Trái tim hồn nhiên

  TRÁI TIM HỒN NHIÊN
Thứ sáu, 21 Tháng 6 2024 09:13

Chúa Vẫn Ở Bên Ta

  Chúa Vẫn Ở Bên Ta-Suy niệm Chúa nhật 12 thường niên B - 2024
Thứ sáu, 21 Tháng 6 2024 09:05

Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm B

CHÚA NHẬT THỨ XII THƯỜNG NIÊN  NĂM B
Thứ sáu, 21 Tháng 6 2024 08:57

Tin vào Chúa quan phòng

  Tin vào Chúa quan phòng
Published inChia buồn
Thứ sáu, 21 Tháng 6 2024 08:49

Kho tàng đích thực

  KHO TÀNG ĐÍCH THỰC
Thứ năm, 20 Tháng 6 2024 15:30

Lặng hay nổi

  LẶNG HAY NỔI
Thứ năm, 20 Tháng 6 2024 08:52

Bác ái câu like

  BÁC ÁI CÂU LIKE
Trang 1 / 10