Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 01 Tháng 7 2022 06:45

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 13 Mùa Thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 13 Mùa Thường Niên

02/07/2022

THỨ BẢY TUẦN 13 TN
Mt 9,14-17

ĐỔI MỚI TINH THẦN

“Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.” (Mt 9,17)

Suy niệm: Chúa Giê-su từng khẳng định Ngài đến không phải để huỷ bỏ nhưng để kiện toàn lề luật. Ngài kiện toàn không phải bằng cách đặt thêm nhiều qui định khe khắt chi li. Những luật lệ như thế, các kinh sư đặt ra đã quá đủ. Điều họ đang thiếu là lòng yêu mến, bao dung và tha thứ. Từ nay, có Đức Ki-tô là chàng rể, ăn chay hay làm các việc đạo đức không vì hình thức, không phải vì lời khen vì phô trương, so sánh với người khác… mà phải vì chính Ngài và phải đồng bộ với việc thực thi “công lý, lòng nhân và thành tín” (x. Mt 23,23). Thế mới là rượu mới đổ vào bầu mới, “thế là giữ được cả hai.”

Mời Bạn: Bạn cảm thấy việc tuân thủ lề luật, như ăn chay, kiêng thịt, dự lễ ngày Chúa Nhật là nặng nề ư? Sống trong thời Tân ước, Đức Ki-tô chính là rượu mới. Chúa muốn bạn đổi mới tinh thần để thực thi giới răn của Ngài với tinh thần tích cực và siêu nhiên. Ăn chay, hay các việc đạo đức khác, không chỉ vì lý do tự nhiên (tiết kiệm, làm đẹp…) hay xã hội (làm từ thiện…) – dù đó vẫn là điều tốt đẹp – nhưng vì lòng yêu mến Chúa và vì đó là điều Chúa muốn. Khi tinh thần bạn tràn đầy “rượu mới” đó, việc thực thi giới răn yêu thương của Chúa sẽ trở nên nhẹ nhàng đối với bạn.

Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa việc bạn sắp làm với tâm niệm làm việc này với lòng yêu mến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn để con vượt thắng những yếu đuối bản thân và đổi mới theo tinh thần của Chúa để cuộc sống được sung mãn hơn trong Chúa. Amen.

Read 3366 times