Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 25 Tháng 1 2023 22:36

Giáo xứ Thổ Hoàng-Lễ Thánh PhaoLô Tông Đồ Trở Lại

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Lễ Thánh Phao Lô Tông Đồ Trở Lại

Lúc 19 giờ thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 4 tết Qúy Mão, cha Quản xứ Giuse Trần Thế Thành đã long trọng chủ sự thánh lễ mừng Thánh Phao Lô Tông Đồ Trở Lại kết thúc tuần lễ hiệp nhất,quan thầy của 1 giáo họ trong giáo xứ đồng thời mừng thọ 90 tuổi cho ông cố Giuse Trương Văn Thuận, thân phụ của cha Giuse Trương Văn Minh, C.Ss.R.

Cùng đồng tế Có cha Antôn Trần Xuân Sang,SVD, cha GB Nguyễn Văn Huân,SVD, cha GB Nguyễn Kim Hường,SVD, cha Giuse Trương Văn Tính,Ofm, cha Giuse Trần Hữu Hoan,C.Ss.R, cha Giuse Trần Hữu Hoan,C.Ss.R, cha Phaolô Nguyễn Đình Thi,C.Ss.R, cha Giuse Hồ Quang Hân, SDB và thầy phó tế Augustino Phan Minh Dương, cùng đông đảo giáo dân có mặt hiệp dâng thánh lễ.

Phần giảng lễ, Cha Giuse Trần Thế Thành đã chúc mừng thọ ông cố Giuse Trương Văn Thuận đồng thời nói khái quát về biến cố ngã ngựa đã thay đổi cuộc đời Thánh Phaolô.Từ một kẻ thù, một người đi lùng bắt những Kitô hữu, Chúa đã biến ngài trở thành người rao giảng về Người và sẵn sàng chết vì Người và cảm nhận được sâu sắc chỉ có Đức Giêsu là một mối lợi: “Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô. Dù là gian truân, bĩ cực, đói khát trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo….Tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù hiện tại hay tương lai, dù quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa được thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (x. 2 Tm 4,6-8; Rm 8,18-19.32.33.38.39).

Kết thúc, ngài mời gọi cộng đoàn hãy sống tâm tình hiệp nhất, trong hiệp nhất phải có sự khiêm nhường để lắng nghe nhau, để cùng làm với nhau và cùng đi với nhau.

 MG_3684

 MG_3695

 MG_3709

 MG_3711

 MG_3713

Xem Thêm Hình Ảnh

Hồng Bính

 

Read 76 times Last modified on Thứ sáu, 27 Tháng 1 2023 06:44