Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 29 Tháng 1 2023 14:02

Giáo xứ Thổ Hoàng Chầu Lượt

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Giáo xứ Thổ Hoàng Chầu Lượt

Sau tết Quý Mão 1 tuần, ngày 29 tháng 01 năm 2023 nhằm Chúa nhật 24 thường niên, Giáo xứ Thổ Hoàng được diễm phúc Chầu Thánh Thể Chúa thay Giáo phận.

Chủ để của Chầu Lượt năm nay: Cùng Hiệp Thông Trong Thể Chúa.

Chương trình Chầu lượt được bắt đầu từ thứ năm, ngày 26 tháng 01. Cộng đoàn giáo dân đã được cha quản xứ, thầy Phó tề giúp tĩnh tâm hường lòng về Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích: “của sự hiệp thông trọn vẹn nhờ đến sự hiệp thông giữa Thân Mình với các chi thể khác nhau, nói đến sự quy tụ của đàn chiên quanh một Chúa Chiên duy nhất, cũng như sự  thông phần và liên kết chặt chẽ trong cùng một Nhiệm Thể duy nhất của Đức Kitô là Giáo Hội. Một tấm bánh được bẻ ra cho nhiều người để tất cả được thông dự và làm nên một Tấm Bánh. Tấm bánh đó chính là Mình Thánh Đức Kitô, và chúng ta tất cả được kêu gọi đến cầm lấy mà ăn, để thông phần sự sống vĩnh cửu và xây dựng một Nhiệm Thể duy nhất. Cũng chỉ có một chén rượu được chia cho mọi người, để tất cả được thông hiệp vào sự sống thiêng liêng. “Chén chúc tụng” (1Cr 10,16) chính là Máu Thánh Đức Kitô, cho chúng ta tận hưởng nguồn ơn cứu độ, và cho chúng ta thông chia cùng một Sự Sống Mới”.

Chương trình Chầu Thánh Thể luân phiên được bắt đầu vào tối thứ bảy, sau thánh lễ Mình và Máu Chúa Kitô mừng trước Chúa nhật, có 4 giờ chầu, mỗi giờ 45 phút, thứ tự như sau: Giáo họ Phaolô trở lại, Giáo họ Phêrô Nguyễn Khắc Tự,Giáo họ Giuse và hết thúc thứ bảy là giờ chầu của Lêgio, Ban Phụng Vụ và quý chức.

Sáng Chúa nhật, sau thánh lễ 2 dành cho thiếu nhi, các phiên chầu luân phiên được hắt đầu: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Giáo họ Maria, Đoàn Thanh Trung Niên, Hội Các Bà Mẹ và chầu chung vào lúc 11 giờ 45.

Trong giờ chầu chung có nghi thức sám hối, suy niệm, cầu nguyện xin ban cho Hội Thánh Chúa được hiệp nhất và bình an, Kiệu Thánh Thể và kết thúc.

Suy niệm trong giờ chầu chung cha quản xứ đã mời gọi các thành phần cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thổ Hoàng hãy như hai môn đệ trên đường Emmaus đã thiết tha mời chúa ở lại với gia đình.

Chính Chúa sẽ giúp chúng ta thấy được “kẻ thù của sự hiệp thông là chia rẽ, ghen ghét đố kỵ, muốn làm theo sở thích và ý riêng mình, muốn chiến thắng được kẻ thù này hơn bao giờ hết mỗi người cần biết khiêm tốn lắng nghe, sẵn sàng phục vụ mọi người, coi người khác trọng hơn mình. Nhất là biết nhìn lên Đức Giê su Ki tô, là Thiên Chúa, nhưng Người đã hạ mình nhập Thể, vâng phục Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá. Chỉ nơi Đức Ki tô chịu đóng đinh, chúng ta mới biết giá trị của sự vâng phục, khiêm nhường và yêu thương.”

 MG_3756

 MG_3765

 MG_3771 MG_3776

 MG_4953

 MG_3778

 MG_3779

 MG_3784

Xem Hình Anh

Hồng Bính

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 81 times Last modified on Thứ hai, 30 Tháng 1 2023 19:05