Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 30 Tháng 7 2023 07:32

Hạt Cải, Nắm Men

  Hạt Cải, Nắm Men
Chủ nhật, 30 Tháng 7 2023 07:25

Nước Trời Một Con Người

  NƯỚC TRỜI, MỘT CON NGƯỜI
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 17 Mùa Thường Niên
Thứ bảy, 29 Tháng 7 2023 07:09

Chọn lựa

Chọn lựa--Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm A
Thứ bảy, 29 Tháng 7 2023 07:06

Không ngại nói “có!”

  KHÔNG NGẠI NÓI “CÓ!”
Thứ sáu, 28 Tháng 7 2023 22:02

Chọn

  Dặn lòng từ bỏ đam mê  Chọn ngay Lời Chúa lắng nghe thực hành  Một đời kiên vững trung thành  Nước Trời ngọc quý Thiên Đàng hiển vinh 
Published inThơ
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 16 Mùa Thưởng Niên
Thứ sáu, 28 Tháng 7 2023 06:34

Thiếu gì chọn đó

  HIẾU GÌ CHỌN ĐÓ-Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm A
Thứ sáu, 28 Tháng 7 2023 06:28

Chiêm Niệm Và Hoạt Ðộng

  Chiêm Niệm Và Hoạt Ðộng
Thứ sáu, 28 Tháng 7 2023 06:24

Ki Tô Hữu Pop

  ‘KITÔ HỮU POP’