Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 11 Tháng 12 2022 07:37

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng
Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022 19:16

Hãy Vui Lên

11.12 Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng Xp 3:14-18; Is 12:2-3,4,5-6; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18
Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022 19:13

Khuất Phục Trước Lời

“Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra!”.
Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022 19:02

Đấng Phải Đến

10.12 Thứ Bảy Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13 ĐẤNG PHẢI ĐẾN
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng
Thứ sáu, 09 Tháng 12 2022 12:52

Đờ Đẫn Thiêng Liêng

“Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”.
Thứ sáu, 09 Tháng 12 2022 12:45

Biết Điều

9.12 Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Vọng Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Vọng
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng, Năm A
Thứ năm, 08 Tháng 12 2022 12:42

Đời người là giấc mộng

  ĐỜI NGƯỜI LÀ GIẤC MỘNG| Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng, Năm A