Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022 19:16

Hãy Vui Lên

11.12 Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng Xp 3:14-18; Is 12:2-3,4,5-6; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18
Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022 19:13

Khuất Phục Trước Lời

“Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra!”.
Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022 19:02

Đấng Phải Đến

10.12 Thứ Bảy Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13 ĐẤNG PHẢI ĐẾN
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng