Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 06 Tháng 4 2023 07:33

Một lần tặng, muôn lần trao

  MỘT LẦN TẶNG, MUÔN LẦN TRAO
Thứ tư, 05 Tháng 4 2023 12:03

Thập giá dấu tích Lòng Thương Xót

  THẬP GIÁ DẤU TÍCH LÒNG THƯƠNG XÓT| Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần Thánh, Năm A
Thứ tư, 05 Tháng 4 2023 11:55

Yên lặng thương xót của Thánh giá

  YÊN LẶNG THƯƠNG XÓT CỦA THÁNH GIÁ | Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần Thánh, Năm A
Thứ tư, 05 Tháng 4 2023 06:41

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh
  MỘT SUY NGHĨ CHẾT CHÓC, MỘT SUY NGHĨ ĐÁNG MỪNG
Thứ ba, 04 Tháng 4 2023 06:59

Chúa Giê-su lập bí tích Love

 Chúa Giê-su lập bí tích Love-Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh
  THIÊN CHÚA TUYỆT ĐỐI KHIÊM HẠ VÀ YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG | Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh
Thứ ba, 04 Tháng 4 2023 06:36

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh
Thứ ba, 04 Tháng 4 2023 06:34

Lần theo trái tim

  LẦN THEO TRÁI TIM
  Giáo xứ Thổ Hoàng – Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ngắm 15 Sự Thương Khó Khai mạc Ngắm Nguyện Tuần Thánh