Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ ba, 11 Tháng 4 2023 06:57

Luôn muốn nhiều hơn

LUÔN MUỐN NHIỀU HƠN
  Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh  
Thứ hai, 10 Tháng 4 2023 06:31

Một trải nghiệm đáng ao ước

MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG AO ƯỚC
  CHÚA Đà SỐNG LẠI THẬT NHƯ LỜI NGÀI Đà HỨA! | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh, Năm A
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
  Giáo xứ Thổ Hoàng – Thánh lễ vọng Phục Sinh
Thứ bảy, 08 Tháng 4 2023 18:03

Chúa xuống Âm Phủ

  Tỉnh dậy đi, hỡi người còn đang ngủ  Ơn cứu độ đã phủ tràn nhân thế  Ta dựng nên ngươi với tình yêu tuyệt hảo  Ta giải thoát ngươi khỏi bóng tối tội đời. 
Published inThơ
  Giáo xứ Thổ Hoàng – Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể
Thứ bảy, 08 Tháng 4 2023 07:25

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh
Thứ bảy, 08 Tháng 4 2023 07:22

Cùng Mẹ một ngày lặng yên

  CÙNG MẸ, MỘT NGÀY LẶNG YÊN