Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

    Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Giuse Trần Thế Thành
  Giáo xứ Thổ Hoàng- Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh lễ cầu cho các thai nhi
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh lễ cầu cho các Các Giám mục và Linh mục trong giáo phận đã qua đời.
  Giáo xứ Thổ Hoàng-Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
  Hội Đồng Hương Thổ Hoàng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Louis Nguyễn Văn Hạnh,OP
  Giáo xứ Thổ Hoàng Thánh Lễ Rửa Tội Dự Tòng
Thứ bảy, 01 Tháng 5 2021 07:59

Thánh lễ Giuse thợ, quan thầy giáo họ

  Thánh lễ Giuse thợ, quan thầy giáo giáo họ
  Thánh lễ tạ ơn của cha GB Nguyễn Thái Sơn
Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021 12:40

Hình ảnh thánh lễ Tiệc Ly 2021

  Hình ảnh thánh lễ Tiệc Ly 2021
Trang 1 / 8