Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 25 Tháng 9 2021 07:19

Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh- Tuần 26 Mùa Thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh- Tuần 26 Mùa Thường Niên

Mc 9_37-42._44._46-47

CN. XXVI TN. B
Mc 9, 37-42. 44. 46-47

NẾU TAY CON NÊN DỊP TỘI CHO CON,
HÃY CHẶT TAY ĐÓ ĐI!”

Khi ấy, Gio-an thưa cùng
Chúa Giê-su: “Lạy Thầy, chúng con đây
Thấy có kẻ nhân danh Thầy
Mà trừ quỷ, kẻ không rày theo ta

Chúng con đã cấm y và”
Nhưng Chúa Giê-su phán là:”Ðừng ngăn
Cấm y, vì chẳng ai rằng
Có thể nhân danh Thầy bằng làm ngay

Phép lạ, rồi nói xấu Thầy
Ai chẳng chống đối thì này các con
Là ủng hộ với các con
Ai nhân danh Thầy mà còn cho con

Các con một ly nước ngon
Vì lẽ các con thuộc trọn Ki-tô
Thầy bảo thật các môn đồ:
Kẻ đó sẽ không mất đồ thưởng đâu

Nhưng nếu kẻ nào làm xấu
Cớ vấp phạm cho một hầu những trong
Những kẻ bé mọn có lòng
tin Thầy, thà buộc thớt vòng cối xay

Vào cổ người ấy đây này
Mà xô xuống biển thì rày còn hơn
“Nếu tay nên dịp tội cơn
Cho con, hãy chặt tay lờn đó đi:

Thà con mất một tay vì
Mà được vào cõi sống, thì còn hơn
Là có đủ hai tay trơn
Mà phải vào hoả ngục, vờn lửa thân

Không hề tắt. Và nếu chân
Con làm dịp tội cho phần con thi
Thì hãy chặt chân đó đi:
Thà con mất một chân thì thiệt chi

Mà được vào cõi sống, vì
Còn hơn là có đủ thì hai chân
Mà phải ném cả toàn thân
Xuống hoả ngục. Và nếu phần mắt con

Làm dịp tội thật cho con,
Hãy móc mắt đó đi, còn thà con
Chỉ một mắt mà vẹn tròn
Vào nước Thiên Chúa, vẫn còn hơn là

Người có đủ hai mắt mà
Phải ném xuống hoả ngục, mà là nơi
Dòi bọ rúc rỉa không ngơi
Nó không hề chết lửa thời không ngưng”.

Fx.V.Thanh

T.2 tuần 26 TN.
Lc.9,46-50

Tâm hồn trẻ nhỏ đơn sơ
Không cần thống trị không mơ sang giàu
Những ai ham muốn đứng đầu
Hãy mau phục vụ hạ hầu tha nhân.

Fx.V.Thanh

T.3 tuần 26 TN.
Lc.9,51-56

Con đường của Chúa yêu thương
Đến để cứu chữa mọi phường tội nhân
Con người từ chối trăm lần
Chúa cũng yêu mến vạn lần thứ tha.

Fx.V.Thanh

T.4 tuần 26 TN.
Lc.57-62

Theo Thầy từ bỏ ý riêng
Của cải, tình cảm thiêng liêng gia đình
Như Giê-su sống trọn tình
Cho ta hạnh phúc trường sinh muôn đời.

Fx.V.Thanh

T.5 tuần 26 TN.
Lc.10,1-12

Tông đồ gieo rắc bình an
Những ai đón nhận ngập tràn phúc thiêng
Không màng vật chất ý riêng
Vâng theo ý Chúa ưu tiên Nước trời.

Fx.V.Thanh

T.6 tuần 26 TN.
Lc.10,13-16

Tiếng Chúa vang khắp hoàn cầu
Ai không tiếp nhận mai hầu trầm luân
Lời tiên tri hãy phục tuân
Là theo Chúa hưởng mùa xuân quê Trời.

Fx.V.Thanh

T.7 tuần 26 TN.
Lc.10,17-24

Phúc thay cho các Tông đồ
Tên ghi Thiên quốc tung hô Chúa trời
Những ai vâng phục Ngôi Lời
Được nên cao trọng hơn đời xa xưa.

Fx.V.Thanh

Read 546 times